www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Robert Krawczak

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 27
Wykształcenie: Wyższe – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Zawód wykonywane: PR, Marketing i Komunikacja

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Stowarzyszenia „Halo Łomianki”
Kontakt: +48 453 195 534, rkrawczak.halo@gmail.com, https://www.halolomianki.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Moja rodzina żyje w Łomiankach już od 3 pokoleń. Osobiście jestem członkiem zarządu osiedla w Łomiankach i jednym z inicjatorów powstania Rady Młodzieżowej Łomianki. Pozyskiwałem fundusze, zarządzałem projektami i pracowałem z przedstawicielami wielu spółek i ministerstw w ramach działań jako Dyrektor ACEE i Rzecznik Prasowy NZS. Moi rodzice przez wiele lat pracowali dla społeczeństwa Łomianek jako policjant (m.in. dzielnicowy Burakowa oraz Dąbrowy) oraz nauczycielka. To oni pomagają mi w zrozumieniu codziennych problemów naszych mieszkańców. Posiadam wykształcenie wyższe z dziennikarstwa i komunikacji społecznej zdobyte na UKSW. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Red Bull, Telewizji i innych środowiskach pracy z ludźmi.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Zmiany w Łomiankach powinny skupić się na dwóch aspektach. Pierwszym jest zrównoważony rozwój, czyli zaawansowane systemy zarządzania ruchem drogowym, inteligentnym oświetleniem ulicznym i innymi parametrami środowiskowymi, a także usługami cyfrowymi dla mieszkańców. Drugim jest rozwój społeczno-kulturalny, dzięki któremu możemy dążyć do stworzenia silnej społeczności lokalnej z aktywnym życiem kulturalnym, różnorodnymi wydarzeniami i festiwalami, a także wsparciem dla edukacji, sztuki i kultury.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
W mojej opinii priorytetami powinny być następujące inwestycje:
• rozszerzenie linii autobusowych,
• modernizacja infrastruktury drogowej,
• rozbudowa systemu kanalizacji,
• wsparcie psychologiczne dla młodzieży,
• poprawa bezpieczeństwa.
Radni często zapominają, że to dzięki mieszkańcom możemy określić szczegółowe problemy konkretnych osiedli. Z tego powodu powinny odbywać się cykliczne konsultacje z mieszkańcami oraz zarządami osiedli. Radni są dla Was, a więc powinni Was słuchać.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
To nie tylko urzędnik, ale także człowiek z pasją i wartościami:
• uprzejmość i życzliwość – to podstawa dobrego kontaktu z obywatelami i współpracownikami. Jest zawsze gotowy do pomocy;
• kompetencja – to nie tylko znajomość przepisów i systemów, ale także doświadczenie i zdolność do rozwiązywania problemów. Wie, jak działać skutecznie i profesjonalnie;
• wartości – to to, co kieruje samorządowcem w życiu i pracy. Szanuje innych, dba o dobro wspólne i rozwój swojego środowiska.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Do najważniejszych i najsilniejszych stron Łomianek należy m.in.:
• bliskość terenów zielonych, pozwalających na aktywny wypoczynek na łonie natury, np. Kampinoski Park Narodowy, tereny nadwiślańskie oraz jeziora;
• ciągły wzrost drobnej przedsiębiorczości – rozwinięta sieć lokalnych przedsiębiorców posiadających swoje firmy i usługi na terenie naszej Gminy;
• placówki samorządowe oraz niepubliczne – choć tutaj ważny jest dalszy rozwój i planowanie kolejnych inwestycji edukacyjnych;
• szeroka oferta klubów sportowych skierowanych do każdej grupy wiekowej, działających na terenie całej gminy, np. Centrum Kultury w Łomiankach, Biblioteka razem z filiami, Dom Spotkań Sąsiedzkich;
• sieć supermarketów i sklepów stale aktualizujących swoje oferty.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Do słabych stron Łomianek należy szczególnie:
• napływ osób mieszkających w naszej gminie, które nie płacą podatków. Liczba takich osób rośnie każdego roku w zatrważającym tempie. Blokuje to możliwości rozwoju w naszym mieście;
• zbyt duża liczba dzieci w szkołach;
• komunikacja wewnętrzna – utrudniony dojazd dla mieszkańców oddalonych od głównej sieci ZTM;
• rozwijający się wandalizm oraz bezpieczeństwo mieszkańców na niskim poziomie;
• ciągła zabudowa Gminy poprzez blokowiska i kolejne osiedla, przy już znacznie obciążonej infrastrukturze miasta;
• przechodząca przez środek miasta główna trasa na północ od Warszawy;
• wyeksploatowane i przeciążone autobusy.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego?
Wśród moich głównych postulatów, które chciałbym wdrożyć jak najszybciej są:
• przyspieszenie prac związanych z budową i modernizacją dróg, zwłaszcza tych, które oczekują na te zmiany od wielu lat;
• doprowadzenie kanalizacji i wodociągów do zaniedbanych działek;
• ułatwienie dotarcia do szkół, miejsc spotkań i handlu poprzez nowe rozszerzenie linii autobusów lokalnych;
• cykliczne konsultacje z mieszkańcami.

Ponadto… 
Dodatkowo istotnymi aspektami, które będę starał się spełnić to:
• rozbudowa i remont placówek zdrowotnych, z zapewnieniem odpowiedniego wyposażenia, kadry i programów, z uwzględnieniem potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci;
• programy profilaktyczne finansowane przez Urząd Miejski;
• wsparcie psychologiczne dla młodzieży;
• utrzymanie terenów zielonych, leśnych i nadwiślańskich;
• redukcja wytwarzanych odpadów poprzez recykling, kompostowanie i świadome zakupy.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Bardzo źle


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024