www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

KANDYDATKA NA BURMISTRZA ŁOMIANEK

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 49
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: wyższy urzędnik samorządowy

Komitet wyborczy: KWW Koalicja dla Łomianek
Kontakt: www.kwwkoalicjadlalomianek.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Od 2018 r. jestem burmistrzynią. Wcześniej – radna sołecka Łomianek Chopina, potem radna Rady Miejskiej.
Należę do Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski, Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”. Występowałam jako panelistka podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Polonistyki UW oraz podyplomowych na Wydziale Zarządzania UW. Ukończyłam też Szkołę Liderów Politycznych.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Liczę, że Łomianki przestaną rozbudowywać się w tak oszałamiającym tempie jak dotychczas. Wybudowane już będą w wystarczającej liczbie szkoły, przedszkola i żłobki. Nie będziemy się wstydzić obecnego „ratusza” i braku centrum. Powstanie nowe Centrum Kultury. Ochronimy zabytek.
Powstanie S7 w zaproponowanym przez GDDKiA kształcie. Transport publiczny będzie rozbudowany w dodatkowe linie lokalne. Także dojazd do Warszawy będzie łatwiejszy – wybudowany buspas, parking P&R, być może też metro. 🙂

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Ważnych jest wiele, należy je przeprowadzać równolegle. Te najważniejsze są wpisane w uchwałę budżetową na rok 2024 oraz w WPF. Budowa szkoły w Łomiankach Dolnych, budowa OPSu, budowa przedszkola w centrum i w Kiełpinie, przebudowa ulic m.in. Wiślanej i Brzegowej, skanalizowanie kolejnych ulic, prostowanie spraw własnościowych dróg, wymiana oświetlenia ulicznego na oszczędne (jest w toku). Dodatkowe linie lokalne. W szkołach remonty hal sportowych. Dobry poziom nauczania.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Jest osobą chętną do działania na rzecz lokalnej społeczności. Zarówno jako sołtys, przewodniczący osiedla, radny czy burmistrz. Powinien kierować się szeroko pojętą etyką i moralnością – niezależnie od wykonywanego zawodu czy pełnionej funkcji. Zarówno mieszkańcy, jak i ich przedstawiciele powinni odnosić się do siebie z szacunkiem, z poszanowaniem prawa do innego zdania. Konieczna jest znajomość przepisów i ich stosowanie. I wymaganie poprawnego działania najpierw od siebie, potem od innych.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Mieszkańcy – tak twierdzę od momentu zamieszkania tutaj – zarówno ci, którzy mieszkają tu „od zawsze”, jak i napływowi. Dzięki temu Łomianki się rozwijają.
Przyroda – gmina leży między Wisłą a Kampinoskim Parkiem Narodowym. Niemniej musimy zadbać o tę przyrodę, by jej nie stracić. Bliskość stolicy – ma swoje plusy i minusy, ale zawsze można skorzystać z oferty wielkiego miasta.
Zaangażowanie młodych w działanie Rady Młodzieżowej, a seniorów w Radę Seniorów. Przyjęta tzw. Uchwała Krajobrazowa.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Zbyt gęsta zabudowa. Wiele prywatnych uliczek z nieuregulowanym statusem własnościowym. Dojazd do Warszawy – dopóki nie będzie buspasa i S7, dopóty będą korki. Brak centralnego punktu z ratuszem – tu akurat wadą był brak odpowiedzialności radnych, bo miejsce na ratusz jest, pomysł na zdobycie finansowania też.
Zbyt już małe Centrum Kultury i Biblioteka. Brakuje w planach miejscowych terenów pod usługi publiczne.
I ten wszechobecny hejt w łomiankowskich grupach fb, podsycane podziały, kłamstwa.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Na pewno kontynuacja tak bardzo potrzebnych inwestycji. Domknięcie spraw budżetowych (konieczne jest podjęcie uchwały o emisji obligacji, by budżet był zgodny z założeniami ze stycznia). Oprócz inwestycji „twardych” – ważna jest też współpraca – czy w zakresie działania organizacji pozarządowych, zarządów osiedli i sołectw, czy z innymi gminami. Istotne są również potrzeby młodzieży i młodych dorosłych. Więcej informacji na www.kwwkoalicjadlalomianek.pl – zapraszam do zapoznania się z programem.

Ponadto… 
Koalicja dla Łomianek to grupa zaangażowanych ludzi, którzy mają świadomość odpowiedzialności za swoje działania. Bez zbędnego populizmu każdy z nas pracuje w zakresie, w którym czuje się najsilniejszy. Zapraszam do zapoznania się z sylwetkami kandydatów na radnych na naszej stronie www.kwwkoalicjadlalomianek.pl. I oczywiście do wzięcia udziału w wyborach 7 kwietnia!


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024