www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Jan Gołębiowski

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 2

Wiek: 47
Wykształcenie: mgr psychologii
Zawód wykonywane: psycholog sądowy

Komitet wyborczy: Dialog Łomianki
Kontakt: jgolebiowski@swps.edu.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Mieszkam w Łomiankach od 3 roku życia, a obecnie zbliżam się do 50 tki. Bardzo lubię nasze miasto i jestem do niego przywiązany. Widzę jego rozwój i zmiany jakie zachodzą. Niektóre są dobre, inne wręcz przeciwnie. Działam w Zarządzie Osiedla Trylogia i reprezentuję mieszkańców w kontaktach z Urzędem Gminy. Chciałbym dla mojego miasta zrobić jeszcze więcej. Z zawodu jestem psychologiem i dzięki temu zawsze jestem gotów wysłuchać rozmówców i zrozumieć ich motywację, to pomoże mi we współpracy z urzędnikami Gminy i pozostałymi radnymi.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Łomianki rozwijają się bardzo dynamicznie ale też dość chaotycznie. Jestem za spowolnieniem budowania tak wielu osiedli bez wcześniejszego przygotowania dróg i całej infrastruktury. Każdy nowy segment to kilka samochodów, które będą krążyć po naszym mieście, a także uczestniczyć w ruchu do i z Warszawy. Nie powinniśmy też zapominać o ekologii i ograniczyć eksploatacje naszego środowiska naturalnego.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Dobre drogi i chodniki w Łomiankach to priorytet, do tego oświetlenie i monitoring zwiększające bezpieczeństwo. Poprawa dojazdu do Warszawy np. budowa linii tramwajowej. Naprawa i utrzymanie wału przeciwpowodziowego wzdłuż Wisły.
W naszym mieście brakuje też miejsc związanych z kulturą i spędzaniem wolnego czasu, zarówno dla młodzieży jak i dorosłych oraz seniorów.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Powinien być lokalnym patriotą. Samorządowiec powinien być też otwarty na współpracę i umieć słuchać ludzi. Zdecydowanie więcej słuchać niż mówić.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Tradycja i nowoczesność. To Łomianki mają w sobie. Zarówno w historii jak i w strukturze mieszkańców. Uważam, że jedno z drugim nie wyklucza się, a może się uzupełniać.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Dziki rozwój. Zwiększająca się niekontrolowanie liczba samochodów, trudności komunikacyjne. Agresywna eksploatacja terenów zielonych i wszechobecne śmieci.
Problemem jest też bardzo duży ruch na ul. Rolniczej, mała liczba świateł drogowych i przejść dla pieszych.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Kandyduję do Rady Miejskiej ponieważ chcę wnieść do jej obrad głos rozsądku. Ostatnią kadencję obserwuję regularnie i w ostatnim okresie jakość debaty pozostawia wiele do życzenia. Do tego ekologia i czystość panująca w mieście, także bezpieczeństwo na chodnikach i ulicach, a także rozwiązania ułatwiające codzienne życie mieszkańców – przejścia dla pieszych, równe chodniki, brak kałuż itp. Zależy mi też na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Merytorycznie a nie politycznie.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024