www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Marek Zielski

KANDYDAT NA BURMISTRZA ŁOMIANEK

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 2

Wiek: 53
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywane: Manager

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Marka Zielskiego
Kontakt: https://lomiankitomy.pl/komitet-wyborczy-wyborcow-marka-zielskiego/

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Od urodzenia jestem mieszkańcem Łomianek i nie zamieniłbym ich na inne miejsce, ale widzę ogromną potrzebę zmian. Z samorządem związany jestem od 2002 roku. Jako radny i Przewodniczący Rady Miejskiej doprowadziłem do realizacji wielu inwestycji: rozbudowy ośrodka zdrowia, Centrum Kultury, budowy mieszkań socjalnych. Gwarantuję Państwu nową jakość Urzędu Burmistrza: otwartego na mieszkańców, informującego na bieżąco o planach i ich realizacji, pracującego z pasją. Wspólnie z grupą fantastycznych ludzi tworzymy nowy rozdział historii Łomianek – łącząc mieszkańców akcjami społecznymi i opierając relacje na wzajemnym szacunku i rodzinnej atmosferze. Za klucz do sukcesu uważam wsłuchanie się w głosy Mieszkańców. W pierwszej kolejności chcemy wybudować żłobek, nową szkołę i poprawić stan dróg. Liczę na Państwa poparcie i zaufanie. Nie zawiodę, bo „Łomianki to My”.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Powinny stać się miastem możliwości dla wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Potrzebne są miejsca aktywności dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, infrastruktura rekreacyjna na terenach zielonych. Konieczna jest poprawa stanu dróg oraz ich udrożnienie dla wygody i bezpieczeństwa. Ważne jest pokrycie gminy dostosowanymi do potrzeb mieszkańców MPZP i budowanie z głową, bo chcemy cieszyć się życiem w otulinie Kampinosu i być gminą mającą wszystko, czego mieszkańcy potrzebują.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Łomianki się rozwijają, stąd w pierwszej kolejności potrzebują nowych szkół, przedszkoli oraz żłobka. Istotną kwestią jest uzupełnienie sieci wod-kan, przede wszystkim na terenach wiejskich. Priorytetowym zadaniem jest budowa i modernizacja dróg. Ponadto chciałbym, aby w Łomiankach żyło się bezpiecznie, dlatego zależy mi na rozbudowie monitoringu, całodobowej straży miejskiej, nowych strażnicach OSP a także poprawie komfortu obsługi mieszkańców. Nie mniej ważna jest oferta kulturalna i sportowa.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec rozumie rolę samorządu, szanuje prawo, lubi i szanuje ludzi. To człowiek, który z uwagą słucha mieszkańców, ich potrzeby są dla niego ważniejsze niż jego własne. Umie i chce współpracować z mieszkańcami, radnymi, instytucjami rządowymi i innymi samorządami. Szuka kompromisów i rozwiązań. To osoba, która zdaje sobie sprawę z tego, że służy lokalnej społeczności, a praca jest jego pasją a nie jedynie źródłem utrzymania. To według mnie podstawa sukcesu, bo Razem Możemy Więcej!

Jakie wg Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Mocną stroną Łomianek są ich mieszkańcy i nasza lokalizacja. Niestety nie korzystamy z niej w wystarczający sposób. Powinniśmy stworzyć miejsca rekreacyjne z drewnianymi domkami, ławkami i miejscami na palenie ognisk, tężnię solankową ze skwerem leśnym, place zabaw czy wybieg dla psów. To wszystko można zrealizować w Łomiankach. Chcemy, aby Łomianki stały się miejscem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. To czas, aby Łomianki otworzyły się na tereny rekreacyjne przy Wiśle i KPN oczywiście z poszanowaniem przyrody.

Jakie wg Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Przede wszystkim zarządzanie. Brakuje nam osoby, która potrafi rozmawiać i słuchać Mieszkańców. Chciałbym pokazać inną jakość urzędu Burmistrza i wspólnie z mieszkańcami – niezależnie od tego, z której są strony politycznej, jak długo mieszkają w Łomiankach i czego potrzebują – tworzyć miejsce bezpieczne i przyjazne wszystkim.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
W moim programie wyborczym wskazałem tylko część z wielu ważnych kwestii, którymi należy się zająć. Ważne zagadnienia podzieliłem na cztery filary: inwestycje, społeczeństwo, środowisko, bezpieczeństwo. Szczegółowo opisaliśmy je na stronie www.lomiankitomy.pl oraz powyżej. Zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco publikujemy treści, które są ważne dla naszego komitetu.

Ponadto… 
W Łomiankach mieszka wielu wspaniałych ludzi, dzięki którym mogłem stworzyć grupę Łomianki To My, ludzi młodych, którzy dopiero tu zamieszkali (albo całkiem niedawno), pełnych energii, pomysłów i pasji, ale też ludzi starszych, którzy znają historię miasta i utożsamiają się z nim, rodowitych mieszkańców. Łączy ich to, że wspólnie chcą pracować na rzecz Łomianek i dążyć do poprawy jakości życia w naszej Małej Ojczyźnie.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024