www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Natalia Tomaszuk

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 18
Wykształcenie: Średnie
Zawód wykonywany: Animatorka samorządowa w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Komitet wyborczy: KWW Koalicja Dla Łomianek
Kontakt: tomaszuknatalia2@gmail.com

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Jestem najmłodszą kandydatką na listach. W 2020 roku uzyskałam mandat radnej młodzieżowej Łomianek, a od ponad roku jestem dodatkowo przewodniczącą Rady. Na swoim koncie mam m.in. organizację cyklu spotkań „Warto rozmawiać o…”, audytów i agend klimatycznych w łomiankowskich szkołach czy Gminnej Narady Klimatycznej. Zapoczątkowałam Łomiankowski Dzień Młodzieży – coroczne wydarzenia, które łączy w sobie elementy rozrywki i praktycznej wiedzy. Jestem także osobą w spektrum autyzmu.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Łomianki powinny dążyć do tego, żeby mieć wystarczającą ilość szkół, przedszkoli i żłobków. Ważne jest także, aby zacząć dostosowywać gminę do zapisów Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu. Kwestią o której nie można zapomnieć, jest zwiększanie bezpieczeństwa na terenie gminy. Ponadto zależy mi na tym, aby z każdym rokiem Łomianki stawały się miejscem coraz bardziej przyjaznym młodzieży, żeby od razu po osiągnięciu pełnoletności nie uciekała ona do Warszawy.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?Powinna powstać szkoła w Łomiankach Dolnych, przedszkole w Kiełpinie i w Centrum Łomianek oraz żłobek w Sadowej. Należy kontynuować modernizację dróg i ulic oraz rozbudowę wodociągów i kanalizacji.

Niezwykle ważny jest też zakup kolejnych autobusów przegubowych.

Jako, że chcę być sojuszniczką młodzieży, to istotna jest dla mnie również budowa skateparku przy ul. Strumykowej.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec to osoba, która chce działać na rzecz innych i czynić dobro. Nie boi się ona podejmowania trudnych i odważnych decyzji. Szuka rozwiązań na problemy i nie poddaje się mimo wyzwań.
Prawdziwy samorządowiec musi umieć słuchać, ale też powinien inspirować innych i dawać dobry przykład.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Położenie – mamy na naszym terenie Kampinoski Park Narodowy, Wisłę, jeziora i park krajobrazowy. Dzięki temu można tu odpocząć i spędzić miło czas na łonie natury.

Mocną stroną jest także to, że działa tu dużo organizacji pozarządowych. Możemy się też pochwalić aktywną Radą Młodzieżową i Radą Seniorów.

No i bez dwóch zdań ludzie. Mam tu wiele osób, na które zawsze mogę liczyć (:

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Na pewno to, że jesteśmy sypialnią Warszawy. Bardzo dużo młodych osób wyprowadza się stąd po osiągnięciu pełnoletniości. Brakuje nam też dużych terenów gminnych do budowy nowych obiektów użyteczności publicznej. No i oczywiście korki.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego?
W swoim działaniu kieruję się trzema priorytetami:
Łomiankowskie szkoły
Zdrowie psychiczne młodzieży i osoby w spektrum autyzmu
Miejsce dla młodzieży

Moją dewizą jest tworzenie Łomianek przyjaznych młodzieży. Jednak obiecuję się zająć każdym Mieszkańcem, który przyjdzie do mnie z problemem lub sprawą – w końcu od tego powinni być radni miejscy (:

Zapraszam na moje social media, gdzie szczegółowo omawiam wszystkie priorytety!

Ponadto…
Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie można się zapoznać z programem Koalicji Dla Łomianek oraz z sylwetkami wszystkich naszych kandydatek i kandydatów:
www.kwwkoalicjadlalomianek.pl


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024