www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Paweł Piotr Stasiak

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 43
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywane: Projekt menadżer – Urząd m.st. Warszawy

Komitet wyborczy: KW Stowarzyszenia „Halo Łomianki”
Kontakt: stasiakpawel@o2.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Od 5 lat jestem sołtysem sołectwa Kiełpin. Przez ten czas przygotowałem wiele akcji społecznych, w których mieli Państwo przyjemność uczestniczyć (Bieg Kiełpin – Kępa Kiełpińska, kino letnie „Plan B w Kiełpinie”, Piknik Militarny w Kiełpinie, Piknik żeglarski w Kiełpinie, Dzień Dziecka w Kiełpinie).
Zawodowo magister – inżynier, który od 18 lat zajmuje się prowadzeniem różnego rodzaju projektów: budowlanych, innowacyjnych, wdrożeniowych, a obecnie w Biurze Informatyki Urzędu m.st. Warszawy odpowiadam za wdrożenia projektów informatycznych aglomeracji warszawskiej.
W czasie wolnym służę naszej lokalnej społeczności jako oficer Wojsk Obrony Terytorialnej, jeżdżę amatorsko na rowerze, gram w koszykówkę w Koszykarskiej Lidze Biznesu i spotykam się z przyjaciółmi oraz rodziną przy grillu.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
#Łomianki2035 powinny uporać się z największymi bolączkami, które obecnie spędzają sen z powiek obywateli:
– niewystarczającym rozwojem infrastruktury publicznej
– urbanistyką przyjazną samochodom a nie ludziom
– smogiem i transportem potęgującym zmiany klimatu
– cyfryzacją i automatyzacją procesów urzędu
Zrównoważony rozwój gminy powinien dotyczyć wszystkich jej części, zarówno tych miejskich jak i sołectw. Mieszkańcy powinni odpowiedzialnie włączać się w proces kreowania przestrzeni miejskiej.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach
2. Przebudowa GP SZOK w Łomiankach
3. Budowa biogazowni na odpady zielone
4. Traktowanie wykupu działek drogowych jako terenu pod przyszłe inwestycje gminy (intensyfikacja procesu)
5. Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej (likwidacja szamb)
6. Budowa nowoczesnej infrastruktury sportowo-edukacyjnej
7. Wsparcie kapitału społecznego i stworzenie przestrzeni do współpracy z lokalnymi liderami i firmami
8. Zmiana jakości usług KMŁ

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec to obecnie „gatunek zagrożony wymarciem”.
Moim zdaniem skuteczny samorządowiec powinien potrafić aktywizować lokalną społeczność, być w stanie stworzyć warunki do lokalnego rozwoju społecznego i na tym fundamencie planować i budować inwestycje miejskie/sołeckie.
Jeśli przy tym jest dostatecznie dobrym menadżerem, znającym realia pracy urzędu i najnowsze trendy towarzyszące rozwojowi miast, gospodarce cyrkularnej i ochronie środowiska, to człowiek którego szukamy.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
– położenie w obrębie aglomeracji warszawskiej
– bliskość obszarów chronionych i cennych przyrodniczo
– szybkie tempo rozwoju
– stosunkowo młody kapitał ludzki
– położenie blisko lotniska w Modlinie i trasy S7
– aktywni Mieszkańcy

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
– infrastruktura miejska nienadążająca za rozwojem gminy
– brak wsparcia dla lokalnych liderów i rad osiedli/sołectw
– niejasna polityka inwestycyjna gminy
– niski stosunek pozyskanych środków zewnętrznych vs. wydatki
– nieekonomiczny system wydawania środków publicznych (szczególnie w WiR)

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
LOKALNIE – Kiełpin
– budowa Orlika lekkoatletycznego z boiskiem wielofunkcyjnym na placu zabaw w Kiełpinie
– rekultywacja działki przy placu zabaw w Kiełpinie i stworzenie Parku Innowacji Miejskich
– uregulowanie własności działek drogowych na ul. Brzegowej, al. Chopina w Kiełpinie oraz budowa ul. Cebertowicza, ul. Jałowcowej, ul. Gwiaździstej, ul. Koncertowej

LOKALNIE – Łomianki Dolne
– budowa szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych
– przebudowa skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Armii Poznań

Ponadto… 
LOKALNIE – Dziekanów Bajkowy
– uregulowanie własności działek drogowych i utwardzenie 1-3 ulic płytami betonowymi/matami technicznymi
– poprawa infrastruktury drogowej (remont ul. Rolniczej)
– rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa
– rozpoczęcie programu „Sport i kultura blisko domu” (plac zabaw przy ul. Waligóry)

LOKALNIE – Sadowa
– rozpoczęcie programu „Sport i kultura blisko domu” (szkoła podstawowa w Sadowej)
– rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024