www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Arkadiusz Ireneusz Krawczak

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 2

Wiek: 34
Wykształcenie: średnie
Zawód wykonywane: przedsiębiorca, trener Kyokushin Karate

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Stowarzyszenia „Halo Łomianki”
Kontakt: tel. 519 183 138, arkadiusz.i.krawczak@gmail.com

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Halo Łomiankowiczu! Chciałbym przedstawić Ci moją skromną osobę.
Mieszkam w Łomiankach od urodzenia, czyli już 34 lata. Moja rodzina żyje tu od 3 pokoleń.
Od ponad 10 lat trenuję nasze Łomiankowskie dzieci dyscypliny, samokontroli i samoobrony na treningach karate. Posiadam mistrzowski stopień – 2 dan w Kyokushin Karate. Z czasów zawodniczych miewałem różne, mniejsze i większe, osobiste sukcesy, ale najbardziej dumny jestem z sukcesów trenerskich. Wychowałem kilku wielokrotnych Mistrzów Polski, zdobywców Pucharu Polski, a także zwycięzców naszego lokalnego Łomiankowskiego Mikołajkowego Turnieju Karate dla najmłodszych.
A może jesteś mieszkańcem osiedla Łomianki Centralne i znasz mnie z funkcji Przewodniczącego Rady tego osiedla? Po kilku latach zastoju w działaniach naszego zarządu, udało mi się zostać Przewodniczącym i od razu ruszyliśmy z działaniem, spotkaniami z mieszkańcami i wydatkowaniem przysługujących nam funduszy.
W tym roku razem z żoną założyliśmy własną działalność, piękne miejsce dające możliwość organizacji ślubów i wesel wśród drzew polskiego sadu.
Możesz mnie też znać z corocznej, prowadzonej rodzinnie sprzedaży w Łomiankach świątecznych drzewek z naszej plantacji.
Moje nazwisko jest też kojarzone dzięki moim rodzicom. Mama Ewa to wieloletnia nauczycielka placówek oświatowych naszej gminy – od Łomiankowskiego przedszkola, przez szkołę w Sadowej, aż do SP3 w ICDSie. Tata Ireneusz – od paru miesięcy emerytowany już policjant naszego komisariatu. Służył w naszym mieście ponad 20 lat pomagając mieszkańcom jako dzielnicowy, rozwiązując sprawy kryminalne, a pod koniec kariery przyjmując bezpośrednio nasze problemy jako dyżurny.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
W najbliższej perspektywie Łomianki powinny być przede wszystkim mądrze zarządzane. Każda złotówka w budżecie powinna być dokładnie przeanalizowana przed wydaniem. A w perspektywie kilku lat mam nadzieję, że uda się dopiąć plany zagospodarowania przestrzennego, aby ukrócić budowanie osiedli i bloków gdzie się da i na jak najmniejszych działkach.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Najważniejsze i priorytetowe zadanie o jakie będę walczył to poprawa bezpieczeństwa w naszej Gminie. Dzięki pomocy merytorycznej i ogromnemu praktycznemu doświadczeniu mojego Taty, byłego policjanta naszego komisariatu wypracowałem konkretne i możliwe do zrealizowania działania.
Kolejną ważną rzeczą jest poprawa komfortu pasażerów naszej komunikacji autobusowej. Potrzeba więcej autobusów przegubowych w godzinach szczytu, abyśmy mogli komfortowo dojeżdżać do naszych celów.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorząd to nie polityka krajowa. Chciałbym zadeklarować, że bez względu na to, z jakich komitetów zostaną wybrani inni radni, jeśli mieszkańcy powierzą mi mandat radnego, będę otwarty na rozmowy z każdym. Radni muszą pracować dla dobra mieszkańców i rozwoju Gminy, a nie dla własnego wizerunku.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Mocne strony Łomianek to przede wszystkim nasze położenie. Z jednej strony Wisła, z drugiej piękny Kampinoski Park Narodowy oraz bliskość stolicy. To ludzie, którzy tu mieszkają i tworzą swoje małe ojczyzny w osiedlach i sołectwach, czy działają w różnych organizacjach i fundacjach.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Słabe strony to według mnie przede wszystkim wszechobecny smog. Musimy przeprowadzać różnego rodzaju kampanie informacyjne. Wprowadzić możliwość konsultacji, na których mieszkańcy mogliby się dowiedzieć jak i skąd dostać dofinansowania na wymianę pieców. Ale także wzmocnić kontrole. Nasza Straż Miejska jest wyposażona w specjalne mobilne laboratorium, z którym musi częściej wyjeżdżać na patrole miasta.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 

Najważniejsze 3 punkty mojego programu to:

Bezpieczeństwo.
Tu zapraszam do mojego artykułu, który wyjaśni szczegóły https://tiny.pl/dx6j4

Większa dostępność sportu dla najmłodszych.
Chciałbym, aby każdy Klub Sportowy działający w naszej Gminie mógł przeprowadzić lekcję wf-u w Łomiankowskich szkołach. Dzięki temu dzieci poznają różne sporty, a nasze kluby może odnajdą nowe światowe gwiazdy.

Komunikacja.
Zwiększenie taboru przegubowego w godzinach szczytu i nowych darmowych linii wewnętrznych

Ponadto… 
Chciałbym powrotu corocznych imprez – dni Łomianek, które jak lata temu odbywałyby się na zamkniętej Warszawskiej z mnóstwem atrakcji dla dzieci, młodzieży i starszych


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Bardzo źle


 

 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024