www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Małgorzata Joanna Bednarska

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 49
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: Dyrektor Finansowy

Komitet wyborczy: KWW Tomasza Dąbrowskiego

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Mieszkanka Łomianek od 16 lat. Absolwentka SGH, finansista z prawie trzydziestoletnim doświadczeniem zarówno w korporacjach międzynarodowych jak i w mniejszych butikach inwestycyjnych i firmach doradczych. Obecnie prezes oraz dyrektor finansowa grupy firm. Prywatnie mama, miłośniczka psów rasy bokser, hobbystycznie instruktor tenisa ziemnego, regularnie startująca w krótkodystansowych biegach ulicznych (12 ukończonych), marząca o przebiegnięciu maratonu.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Nowoczesne, przyjazne mieszkańcom, zielone z liczną infrastrukturą sportową i usługową a także edukacyjną. Miasto, z którego nie chce się wyjeżdżać.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Drogi, kanalizacja i wodociągi, infrastruktura sportowa i kulturalna, budowa szkoły podstawowej i żłobka.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Osoba myśląca i działająca szerzej niż granice jej posesji, słuchająca potrzeb mieszkańców, otwarta na konstruktywny dialog i opinie osób myślących inaczej, profesjonalista, który chce dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem dla dobra gminy.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Położenie pomiędzy Wisłą i Kampinosem, bliskość Warszawy, mnogość terenów zielonych, dostępność różnorodnych usług i edukacji.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Infrastruktura drogowa, bezpieczeństwo, komunikacja.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Rozwiązanie problemu dróg zarówno gminnych jak i prywatnych, kontynuowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa w gminie poprzez zwiększenie patroli i pokrycie gminy monitoringiem. Budowa szkoły podstawowej oraz żłobka.

Ponadto… 
Współdziałanie z organami krajowymi dla sprawnej i szybkiej budowy trasy s7 odciążającej Łomianki.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024