www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Alicja Siemianowska-Woźniak

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 69
Wykształcenie: średnie
Zawód wykonywany: emerytka

Komitet wyborczy: KWW Koalicja dla Łomianek
Kontakt: asiemian@gmail.com

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Mieszkanka gminy od 35 lat. Dzięki Państwa zaufaniu od 26 lat pełnię zaszczytną funkcję sołtysa wsi Sadowa. Przewodnicząca Rady Seniorów, ławnik, pracuję w gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mam duże doświadczenie i wiele pomysłów – piszę i realizuję projekty do budżetu obywatelskiego, unijne, współtworzę i realizuję projekty senioralne, np. „Mazowsze dla seniorów”, organizuję festyny i wigilie sołeckie. Współpracuję ze szkołą i Domem Pomocy Społecznej w Sadowej.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Za kilka lat Łomianki będą miały wystraczającą ilość szkół, przedszkoli i żłobków. Nowa infrastruktura drogowa rozwiąże problem korków, uchwalimy mpzp, poprawimy jakość powietrza poprzez wymianę pieców i projekty proekologiczne. Zajmiemy się osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami oraz seniorami w zakresie opiekuńczym. Wybudujemy nowy ratusz z pomieszczeniami dla OPS. Uregulujemy sprawy własności dróg i pozyskamy nowe tereny pod budowę mieszkań socjalnych.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Oprócz opisanych wyżej inwestycji, ważny jest także zakup autobusów przegubowych, rozbudowa dróg, rozbudowa Centrum Kultury.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Dla mieszkańców pracuję społecznie od 26 lat, jestem sołtysem Sadowej, przewodniczącą Rady Seniorów, wolontariuszką dla osób niepełnosprawnych. Angażuję się w akcje pomocowe, czerpię z tego ogromną przyjemność. Jestem w ciągłym kontakcie z mieszkańcami, znam ich problemy, jestem do ich dyspozycji, zawsze kieruję się dobrem mieszkańców – słucham i pomagam. Nie kieruje się zyskiem, robię wszystko z potrzeby serca. Mieszkańcy zawsze mogą na mnie liczyć.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Najmocniejszą stroną są ludzie, to dzięki nim tak bardzo chce mi się pracować. To nasze położenie geograficzne wyróżnia naszą gminę na tle innych. Powiększająca się stale liczba ludności, świadczy o atrakcyjności naszego regionu. Mamy dość niską zabudową, co tworzy wrażanie intymności. Trwa rozbudowa sieci wod-kan, rozwija się komunikacja miejska.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Oprócz usytuowania w granicach puszczy, gmina Łomianki zmaga się z dużym ruchem samochodowym. W znacznym stopniu jest to związane z jej położeniem na trasie przelotowej z wybrzeża w kierunku gór. Taki ogrom przejeżdżających aut powoduje utrudnienia komunikacyjne. Ponadto bolączką są stare budynki Urzędu Miejskiego.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Na terenie wsi Sadowa wkrótce powstanie kanalizacja łącząca Dziekanów Leśny z ul. Środkową, powstaje koncepcja budowy żłobka na terenie starej szkoły w Sadowej. Wybudowana została szkoła podstawowa, o którą zabiegałam około 20 lat. Obiecuję, że nie zabraknie mi pomysłów i dobro mieszkańców będzie przedkładane ponad wszystko.
Chciałabym zająć się problemami senioralnymi, polepszeniem jakości życia naszych mieszkańców oraz budową nowej infrastruktury drogowej w gminie.

Ponadto… 
Drodzy mieszkańcy, oprócz tego obiecuję pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność seniorów i mieszkańców, kontynuując pisanie projektów zarówno do budżetu obywatelskiego jak i z innych źródeł.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024