www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Bartosz Wysoczański

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 41
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Fizjoterapeuta / nauczyciel akademicki

Komitet wyborczy: Dialog
Kontakt: reh.bart@gmail.com

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Jestem fizjoterapeutą od 15 lat. Przez cały ten okres służyłem ludziom swoimi umiejętnościami, dbając o ich zdrowie.
Teraz dodatkowo pomagam żonie w tworzeniu Otwartych Ogrodów Artystów Dąbrowy, pamiętając o tym aby „w zdrowym ciele mieszkał zdrowy duch”.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Myślę, że nie różnię się tu od innych kandydatów mówiąc, że chciałbym aby rozbudowana zostala infrastruktura do obecnej zabudowy.
Jestem zwolennikiem, aby w pierwszej kolejności uporządkować to co jest.
Abyśmy za kilkanaście lat znów byli najbogatszą i najładniejszą gminą w Polsce. Bez smogu, nadmiaru reklam i natłoku samochodów. Utopijne? Nie. Wielu miastom się udało. A My nie jesteśmy gorsi.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Chociaż staram się być propagatorem kultury i sztuki, to na dzień dzisiejszy największą bolączką zgłaszana przez mieszkańców Łomianek jest komunikacja. Dzięki jej poprawie i udogodnieniom łatwiej będzie osiągnąć inne cele. Idzie to w parze z infrastrukturą drogową, a ta z kolei najlepiej, gdyby była budowana wraz z siecią kanalizacji i wodociągów, co pozwala ograniczyć koszty przyszłych inwestycji. Ważny jest zrównoważony rozwój, a nie rzucanie się z motyka na Słońce.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Dobry słuch, rozumienie co mówią do niego/niej mieszkańcy, umiejętność uczenia się – ponieważ nikt nie wie wszystkiego.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Potencjał ludzki. Świetnie przygotowani do działania przedsiębiorcy. Mnogość ludzi z pomysłami i chęcią do działania. Bliskość Puszczy i niska zabudowa.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Łomianki są na trasie do Warszawy. Przedzielone na pół drogą, która nie należy do Naszego Miasta. Leżą też między rzeką, lasem i innymi miastami, przez co są ograniczone jeśli chodzi o rozbudowę.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Spójne oołączenie dróg rowerowych, bez wciskania ich na siłę w każdym możliwym zakątku Łomianek.
„Świetlice” osiedlowe.
Wspomożenie lokalnych inicjatyw kulturalnych i sportowych.
Przywrócenie ICDS jego pierwotnej fukcji- szeroki dostęp dla mieszkańców, jako miejsce aktywności.
Rozbudowa Centrum Kultury i jego większą niezależność od Wydziału Promocji.

Ponadto… 
To, co opisałem wcześniej. Czyste powietrze, mniejszy bałagan na ulicach.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Źle


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024