www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Ludwika Gutowska

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 39
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Architekt Wnętrz

Komitet wyborczy: KWW WSPÓLNE ŁOMIANKI
Kontakt: www.wspolnelomianki.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Jestem członkiem zarządu Osiedla Dąbrowa Zachodnia i jako jedyna sprzeciwiłam się podstępnej próbie wywłaszczenia ludzi z ich ojcowizny pod pozorem ustanowienia kolejnego MPZP dla tego samego obszaru. Zawsze staję po stronie mieszkańców, a szczególnie ważne jest dla mnie poszanowanie prawa własności. Nie zgadzam się na marnowanie gminnych pieniędzy na niepotrzebne inwestycje, dlatego dążę do transparentności wydatków i skutecznego zarządzania finansami. Ukończyłam z wyróżnieniem warszawską ASP.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Łomianki są wspaniałym miastem i odpowiednio zarządzane mogą się w szybkim czasie bardzo rozwinąć. Zamiast zadłużać gminę, chcę gospodarować środkami oszczędnie i rozważnie, pozyskując fundusze zewnętrzne na inwestycje w przyszłość. Kluczowym obszarem, na którym skoncentruję swoje działania, są odnawialne źródła energii. OZE sprawią, że nasza gmina będzie nie tylko proekologiczna, ale także będzie miała zapewnione bezpieczeństwo energetyczne.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Najważniejszy jest komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego priorytetem są drogi asfaltowe, równe i oświetlone, w razie potrzeby natychmiast naprawiane. Chodniki i ścieżki rowerowe, bezpieczne przejścia dla pieszych. Żłobki, aby rodzice nie musieli wozić maluszków w korkach do Warszawy. Ważna jest kanalizacja i wodociągi, mieszkańców przybywa. Na pierwszym miejscu jest zapewnienie podstawowych potrzeb ludzi, dopiero później atrakcji w postaci parków czy innych form rekreacji i rozrywki

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Nie zgadzam się z twierdzeniem, które usłyszałam, że „samorządowcy są po to żeby pomagać urzędowi w pozyskiwaniu prywatnych gruntów”. Prawo własności powinno być szanowane a samorządowiec powinien zawsze stać po stronie mieszkańców,  broniąc ich praw; powinien pilnować, by wszystkie działania urzędu były prawe i transparentne – żadnych ukrytych kosztów i niecnych działań. Gmina powinna się rozwijać w sposób zrównoważony, z poszanowaniem interesów Mieszkańców. Wykup – tak !, wywłaszczanie – NIE!!!

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Mocną stroną Łomianek są wspaniali mieszkańcy! WSPÓLNIE możemy stworzyć lepszą przyszłość, by gmina była dumą nas wszystkich! Położenie naszego miasta, blisko Warszawy i jednocześnie unikatowej przyrody KPN i  Doliny Wisły. Atutem jest wiele dobrze działających firm i ciekawych biznesów. Lokalni przedsiębiorcy powinni być wspierani poprzez dodatkowe punkty w przetargach i zachęty podatkowe. Stworzenie sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorczości – dotacje gminne. Promowanie i wsparcie urzędu.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Najsłabsze strony Łomianek to: komunikacja, zarówno kłopotliwy dojazd do Warszawy, jak i słabe skomunikowanie wszystkich części Łomianek po obu stronach DK7. Fatalny stan dróg, wiele ulic jest bez nawierzchni, kanalizacji i oświetlenia, gdzie ludzie żyją jak w średniowieczu, a nie XXI w.! KONIEC Z WYKLUCZENIEM DROGOWYM I KOMUNIKACYJNYM !!! Brak żłobków i klubików dla maluchów. Istniejące ścieżki rowerowe nie łączą się ze sobą, brakuje miejsc spotkań i rekreacji przy KPN i Wiśle.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Koniec marnowania pieniędzy gminnych! Racjonalne zarządzanie finansami miasta, rozwijanie inwestycji bez konieczności zaciągania kolejnych długów. Pzyskiwanie subsydiów i grantów z krajowych i europejskich funduszy. Obniżenie kosztów UMIG i Spółek gminnych na energię elektryczną i cieplną. Dofinansowanie z NFOŚiGW i innych agend na poprawę efektywności energetycznej i czystości powietrza. Produkcja taniej i ekologicznej energii z OZE dla UMIG, spółek gminnych, chętnych firm i os.fizycznych

Ponadto… 
Zamierzam kłaść szczególny nacisk na powiadamianie mieszkańców o wszystkich sprawach dotyczących ich mienia, np. zmian w MPZP. Tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego musi odbywać się z poszanowaniem praw, potrzeb i oczekiwań mieszkanców. Niezbędne są tekże spotkania z mieszkańcami w czasie tworzenia budżetu i określaniu zadań inwestycyjnych. Urzędnicy – od najniższego szczebla, aż po burmistrza – powinni pamiętać, że są powołani DLA mieszkańców i po to, by zrealizować ich potrzeby!


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Źle


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024