www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Grzegorz Lenard

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 33
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Urzędnik administracji państwowej

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Stowarzyszenia „Halo Łomianki”
Kontakt: g.lenard.rada@wp.pl; http://halolomianki.pl/

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Od urodzenia mieszkam w Dziekanowie Bajkowym. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji na UKSW. Pracuję jako urzędnik administracji państwowej. W kadencji 2018-2023 miałem zaszczyt reprezentować Państwa jako Radny Rady Miejskiej. Cenię sobie dialog z mieszkańcami. Startuję w wyborach jako kandydat niezależny, bezpartyjny, niezwiązany z żadnym ugrupowaniem politycznym, reprezentując tym samym własne poglądy i przekonania oparte na potrzebach mieszkańców.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Moim zdaniem Łomianki powinny być przyjazne mieszkańcom. Każdy mieszkaniec powinien być szczęśliwy, że mieszka właśnie w Łomiankach. Miasto w którym każdy czuję się bezpiecznie. Powinny powstać miejsca służące spędzaniu wolnego czasu dla rodzin, dzieci oraz dorosłych. Powinniśmy wykorzystać te skarby naturalne, które posiadamy mieszkając tak blisko stolicy.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Najważniejszymi inwestycjami jakie powinny być wykonane w najbliższym czasie to rozbudowa wodociągu i kanalizacji, dążenie do poprawy stanu dróg oraz uregulowanie własności działek drogowych, budowa dróg rowerowych, budowa szkoły w Łomiankach Dolnych, budowa żłobka miejskiego, zadbanie o oświetlenie ulic. Poprawa bezpieczeństwa (rozbudowa monitoringu miejskiego). Należy oczywiście poprawić stan wału przeciwpowodziowego jak i usprawnić naszą komunikację.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec, to osoba oddana społeczności lokalnej, słuchająca głosu swoich wyborców, niepodatna na wpływy grup interesów. Jednym słowem dobry samorządowiec to dobry, uczciwy i pracowity społecznik, który rozwiązuje trudne problemy, wspiera mądre inicjatywy. Zapewniam, iż po wyborze mnie na radnego nie zawiodę Państwa zaufania i będę sumiennie wykonywać swoje obowiązki, aby spełnić Państwa oczekiwania.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Mocną stroną Łomianek jest ich położenie w pobliżu stolicy jak również pomiędzy Wisłą a Kampinoskim Parkiem Narodowym. Łomianki posiadają dobry stan środowiska naturalnego oraz przepiękne walory turystyczno-krajoznawcze. Wisła i KPN to obszary tzw. Natury 2000. Mamy w Łomiankach ogromny potencjał do wykorzystania.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Brak wystarczającej infrastruktury drogowej (zaniedbany system komunikacyjny), nieuregulowany status własności dróg (szczególnie w sołectwach), brak rozbudowy sieci wod-kan w sołectwach. Korki na trasie S7, które powodują utrudniony dojazd do Warszawy praktycznie, o każdej porze. Brak wystarczającej przestrzeni publicznej dla mieszkańców.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
– dążenie do poprawy stanu dróg oraz uregulowanie własności działek drogowych;
– rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenach sołectw;
– zadbanie o oświetlenie ulic;
– wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych;
– budowa nowej strażnicy OSP Dziekanów Polski;
– współdziałanie z mieszkańcami w celu poprawy bezpieczeństwa;
– budowa szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych;
– żłobek państwowy;
– rozbudowa monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa w tym straż miejska dostępna 24 h/7;

Ponadto… 

– modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej w tym budowa ścieżek rowerowych.

Jeśli nie macie Państwo jeszcze swoich faworytów, zwracam się z gorącą prośbą o wzięcie mojej osoby pod uwagę.
Chciałbym zapewnić, że zakreślając na karcie wyborczej krzyżyk przy moim nazwisku będzie to głos za skutecznością, zdrowym rozsądkiem i profesjonalizmem.

Dziękuję za Państwa poparcie i za każdy oddany głos.

Do zobaczenia przy urnie wyborczej!


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024